Kā rīkoties, ja vēlaties iestāties DMTK?

Uzņemšanas nosacījumi DMTK

(skat. MK 2016. gada 5. aprīļa noteikumus Nr. 205

Lai iestātos drukas un mediju tehnoloģiju klasterī un aktivitātēm klastera ietvaros saņemtu 85% līdzfinansējumu, jāatbilst šādiem kritērijiem:
" uzņēmumam jāatbilst mikro, mazā vai vidējā komersanta statusam;
" uzņēmums nedrīkst atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam;
" uzņēmuma nodokļu parādi nedrīkst pārsniegt EUR 150,00.

Links uz (https://likumi.lv/ta/id/281433-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-3-2-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-augstas-pievienotas-vertibas)

Kā rīkoties, ja vēlaties iestāties DMTK?

Sazinieties ar projekta īstenotāju - LPUA

pa tālr.: 67282447 vai e-pastu: ieva@lpua.lv

Aizpildiet, parakstiet un nosūtiet

uz adresi: ieva@lpua.lv

Kopā ar sekojošiem pielikumiem:

Apraksts par MVK deklarācijas aizpildīšanu http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/noderiga-informacija/mvk-statusa-noteiksana

De minimis atbalsta saņemšana

De minimis atbalsta saņemšanai dalībai klastera aktivitātēs dalībnieks iesniedz šādus dokumentus:

Uzskaites veidlapu

uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai.

Izdruku no Valsts ieņēmuma dienesta

publiskojamo datu bāzes par VID administrēto nodokļu parāda neesamību, kas nav vecāka par 1 mēnesi.

Gada pārskats

pēdējā apstiprinātā gada pārskata kopiju.

Šī lapa lieto sīkdatnes lai uzlabotu lietošanas vienkāršību.